Văn bản mới
Liên kết website
 • Bùi Hồng Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0904116336
  • Email:
   hongngoctoanly2005@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban chấp hành Công đoàn nhà trường:

   1. Bùi Hồng  Ngọc - Chủ tịch Công đoàn

   2. Đào THu Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn

   3. Trần Quỳnh Anh - Ủy viên

   4. Trần Bích Lan - Ủy viên

   5. Trần Thị Hòa - Ủy viên

   6. Hoàng Trọng Tình - Ủy viên

   7. Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên

 • Nguyễn Cẩm Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983655325
  • Email:
   thanhn62@gmail.com
 • Hoàng Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912818914
  • Email:
   hoanghuyennsl@gmail.com
 • Phạm Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912008905
  • Email:
   phamha.nsl@gmail.com
 • Vũ Tiến Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0987628462
  • Email:
   tienthinhnsl.hk@gmail.com
 • Tổ Tự nhiên 1
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ, Cử nhân
  • Điện thoại:
   (84) 024 3943 0098
  • Email:
   c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
 • Tổ Tự nhiên 2
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ, Cử nhân
  • Điện thoại:
   (84) 024 3943 0098
  • Email:
   c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
 • Tổ Xã hội
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ, Cử nhân
  • Điện thoại:
   (84) 024 3943 0098
  • Email:
   c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
 • Tổ Văn Thể Mỹ
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ, Cử nhân
  • Điện thoại:
   (84) 024 3943 0098
  • Email:
   c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
 • Tổ Ngoại Ngữ
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ, Cử nhân
  • Điện thoại:
   (84) 024 3943 0098
  • Email:
   c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
 • Chi đoàn Giáo viên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ, Cử nhân
  • Điện thoại:
   (84) 024 3943 0098
  • Email:
   c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
Video Clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 443
Tháng 10 : 1.300
Năm 2022 : 615.193
Văn bản mới