Văn bản mới
Liên kết website
 24/06/20  Thông báo  179
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu, bắt đầu áp dụng từ ngày 22/6/2020.
 02/06/20  Thông báo  395
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu, bắt đầu áp dụng từ ngày 01/6/2020.
 10/05/20  Thông báo  396
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu bắt đầu áp dụng từ ngày 11/5/2020.
 03/05/20  Thông báo  502
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu bắt đầu áp dụng từ ngày 4/5/2020.
 05/04/20  Thông báo  764
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu học trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, bắt đầu áp dụng từ ngày 06/04/2020.
 15/10/19  Thông báo  606
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020, bắt đầu áp dụng từ ngày 14/10/2019.
 16/09/19  Thời khóa biểu  346
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020, bắt đầu áp dụng từ ngày 16/09/2019.
 19/08/19  Thời khóa biểu  603
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020, bắt đầu áp dụng từ ngày 19/08/2019.
 06/05/19  Thông báo  456
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu có sự thay đổi đối với các lớp ca sáng, bắt đầu áp dụng từ ngày 06/05/2019.
 13/04/19  Thông báo  499
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu các lớp, bắt đầu áp dụng từ ngày 16/04/2019.
Video Clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 268
Tháng 07 : 1.431
Năm 2020 : 89.615
Văn bản mới