Thông báo danh sách chia phòng thi khối 6,7,8

Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
23/09/2019
Sáng Họp giao ban

10h30

Chiều Họp nhóm Tóm 8

Tiết 2, 3

Đại Hội Chi đội kiểu mẫu (lớp 8A9 - B304)

Tiết 4

Thứ Ba
24/09/2019
Sáng Họp nhóm Toán 7

Tiết 3, 4

Chiều Họp nhóm Anh 6 - 9

Tiết 2, 3

Họp nhóm Văn 8

Tiết 2, 3

Thứ Tư
25/09/2019
Sáng Đ/c M.Thu dự chuyên đề tiếng Pháp tại THCS Lê Quý Đôn (Nguyễn Văn Huyên)

8h30