Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THCS Ngô Sĩ Liên thông báo về việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử 9 năm học 2018 - 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông báo về việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử 9 các trường THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2018 - 2019

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:       /TB-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàn Kiếm, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9

các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử 9 năm học 2018 - 2019

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-PGDĐT ngày 31/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS,

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông báo về việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử 9 các trường THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Môn và đối tượng khảo sát

- Các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử lớp 9.

- Đối tượng: Học sinh lớp 9 các trường THCS thuộc quận.

2. Thời gian khảo sát

- Ngày 09/5/2019 (thứ Năm):

+ Từ 07h30 đến 9h30: Khảo sát môn Ngữ văn.

+ Từ 10h00 đến 11h00: Khảo sát môn Tiếng Anh.

- Ngày 10/5/2019 (thứ Sáu):

+ Từ 07h30 đến 9h30: Khảo sát môn Toán.

+ Từ 10h00 đến 11h00: Khảo sát môn Lịch sử.

3. Giao, nhận đề khảo sát

a) Thời gian giao, nhận đề khảo sát

- Từ 8h00 đến 9h00 ngày 08/5/2019 (thứ Tư): Giao, nhận đề khảo sát các môn Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Từ 8h00 đến 9h00 ngày 09/5/2019 (thứ Năm): Giao, nhận đề khảo sát các  môn Toán, Lịch sử.

b) Người giao, nhận đề khảo sát

- Người giao đề: Đồng chí Nguyễn Khánh Hoa - Tổ trưởng Tổ THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

- Người nhận đề: Đại diện Ban Giám hiệu các trường THCS thuộc quận.

4. Thời gian làm bài, nội dung và hình thức khảo sát

a) Đối với các môn Toán, Ngữ văn

- Thời gian làm bài: 120 phút/môn.

- Nội dung và hình thức khảo sát: Đề ra theo hình thức tự luận; theo đúng cấu trúc và mức độ đề thi vào lớp 10 THPT hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

b) Đối với môn Tiếng Anh

- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Nội dung và hình thức khảo sát: Đề ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận, theo đúng cấu trúc và mức độ đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố.

c) Đối với môn Lịch sử

- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Nội dung và hình thức khảo sát: Đề ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan, theo đúng cấu trúc và mức độ đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố.

5. Về việc tổ chức ra đề, in sao đề, coi, chấm khảo sát

a) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- Tổ chức việc ra đề, thực hiện niêm phong gửi mỗi trường 01 bản gốc / môn / trường.

- Chỉ đạo các trường THCS thuộc quận tổ chức việc in sao đủ theo số lượng học sinh khối 9 của nhà trường, đảm bảo nguyên tắc bảo mật của đề khảo sát.

- Cử cán bộ giám sát tại 07/07 điểm khảo sát đặt tại các trường THCS trong ngày diễn ra khảo sát.

- Chỉ đạo việc làm phách, chấm tập trung, lên điểm các bài khảo sát chung trong toàn quận (sẽ có thông báo riêng sau).

b) Các trường THCS thuộc quận

- Sắp thứ tự tên học sinh theo vần ABC, đánh số báo danh, sắp 24 học sinh/phòng khảo sát, bố trí 02 giám thị/phòng khảo sát.

- In sao đề khảo sát đủ số lượng, đúng quy chế bảo mật của đề thi.

- Thực hiện việc coi thi nghiêm túc, đúng quy chế.

Nhận được thông báo này, đề nghị các trường THCS thuộc quận nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận qua đồng chí Nguyễn Khánh Hoa - Tổ trưởng Tổ THCS để được hỗ trợ giải quyết./.

Nơi nhận:                                             

- Các trường THCS;                                 

- Lưu: VT, THCS.                                       

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 Lê Đức Thuận


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 69
Tháng 05 : 15.225
Năm 2020 : 60.759
Văn bản mới